49 Days
8.1
 · 
เกาหล · 2011
หมวดหมู่:  พล็อต · แฟนตาซ · ความรัก
ผู้หญิงชื่อ "Ji Hyun Shin" ซึ่งมีทุกอย่างรักพ่อแม่เพื่อนที่ดีที่สุดและคู่หมั้นที่น่ารักได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อนที่งานแต่งงานของเธอทำให้เธออยู่ในอาการโคม่า ผู้เก็บเกี่ยวที่รู้จักกันในชื่อ "Scheduler" ให้จีฮยอนเป็นโอกาสครั้งที่สองที่จะมีชีวิตอยู่ เพื่อให้เธอทำเช่นนั้นเธอต้องมี 3 คนร้องไห้น้ำตาบริสุทธิ์ เธอใช้ร่างกายของ Song Yi Kyung ผู้หญิงที่สูญเสียทุกอย่าง หลังจากทำลายล้างการทำลายล้างกับเพื่อนครอบครัวและคู่หมั้น Ji Hyun พบว่ามันยาก แต่เติบโตแข็งแกร่ง