I Don't Fire Myself
6.2
 · 
เกาหล · 2020
หมวดหมู่:  พล็อต
Jeongeun ทำงานเป็นผู้ดูแลระบบด้านเทคนิคที่ บริษัท ที่มีการเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรงต่อผู้หญิง ไม่เพียง แต่เธอกำลังรอที่จะได้รับมอบหมาย แต่เธอก็ถูกส่งไปทำงานกับผู้รับเหมาช่วง แม้จะมีแรงกดดันที่ชัดเจนที่จะลาออก Jeongeun วางแผนที่จะระงับและกลับไปที่สำนักงานใหญ่ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการทำงานสำหรับผู้รับเหมาช่วงทำงานกับทรานขนาดใหญ่ ...