Triangle
6.9
 · 
ออสเตรเลีย · อังกฤษ · 2009
หมวดหมู่:  แฟนตาซ · ลึกลับ · วิทยาศาสตร
เมื่อเจสตั้งเรือยอชท์กับกลุ่มเพื่อนเธอไม่สามารถเขย่าความรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ ความสงสัยของเธอจะได้รับการตระหนักเมื่อเรือยอชท์กระทบพายุและกลุ่มถูกบังคับให้ควบคุมการไหลของทะเลที่ผ่านไปเพื่อความปลอดภัยเรือเจสจะเชื่อว่าเธอเคยมาก่อน เรือดังกล่าวจะถูกทิ้งร้างนาฬิกาบนกระดานหยุดทำงาน แต่พวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียว ... มีคนตั้งใจที่จะล่าพวกเขาลงทีละคน และเจสเป็นกุญแจสำคัญในการยุติความหวาดกลัว
คุณอาจจะชอบ