Khen chin samuri xeks
7.5
 · 
ญี่ปุ่น · 2012
หมวดหมู่:  ผจญภัย · การผจญภัย · พล็อต · ประวัติศาสตร · สงคราม
อดีตนักฆ่าที่ตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าอีกครั้งมีการทดสอบสาบานของเขาอีกครั้ง