We go in at Dawn
3.5
 · 
อังกฤษ · 2020
หมวดหมู่:  พล็อต · ประวัติศาสตร · สงคราม
เมื่อผู้วางแผนสงครามอันดับสูงถูกจับและจัดขึ้นในค่ายนักโทษของสงครามเยอรมันทีมผู้เชี่ยวชาญรับหน้าที่เป็นภารกิจที่อันตรายในการพยายามทำลายเขา ปัญหาคือเขาไม่ต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือ