We go in at Dawn
3.5
 · 
Anh · 2020
Phân loại:  Kịch tính · Lịch sử · Chiến tranh
Khi một người lập kế hoạch chiến tranh cao cấp bị bắt và được tổ chức tại một tù nhân chiến tranh Đức, một đội ngũ chuyên gia thực hiện sứ mệnh nguy hiểm khi cố gắng phá vỡ anh ta. Rắc rối là, anh ta không muốn được giải cứu.