Dr. Romantic 3
8.7
 · 
เกาหล · 2023
หมวดหมู่:  พล็อต
ฤดูกาลที่สามบอกเล่าเรื่องราวหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลที่สองที่ก่อตั้งโดยมูลนิธิการแพทย์อิชิกากิแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของโรงพยาบาลอิชิกากิและการเติบโตของแพทย์สามปีต่อมา